Veel felicitaties tijdens de jaarlijkse ledenvergadering

terug naar overzicht

Woensdag, 7 februari 2018

Op 5 februari j.i. werd bij Saartje Sluis weer onze jaarlijkse ledenvergadering georganiseerd.

Naast de officiële agenda, waaronder de kascontrole en herkiezing van ons bestuurslid/ voorzitter; Hans Veldhuis, was er ook veel ruimte voor het huldigen van diverse leden.

Zo werd de heer Herman Gouma als jubilaris in het zonnetje gezet omdat hij 50 jaar lid van onze vereniging is. We hopen dat hij nog vele jaren plezier aan de hengelsport mag beleven via onze vereniging.

Zoals de agenda al aangaf was Hans Veldhuis aftredend en herkiesbaar bestuurslid. Nu hij opnieuw is herkozen als voorzitter van Ons Genoegen, heeft het bestuur met instemming van de leden gemeend hem het ere lidmaatschap te verlenen.
Hans zet zich al jaren in voor onze club en heeft door zijn vele werk deze titel absoluut verdiend. Proficiat!!

Prijsuitreiking competitie 2017.

Erick Wind die vorig jaar namens ons land meedeed aan het WK veteranen in Servië werd in het zonnetje gezet door hem de poedelprijs te schenken. Een heuse “Daiwa Bamboe Slim hengel” werd beschikbaar gesteld door Gerrit Schuurman.

Tweede prijs was voor Harry Smit. Hij werd de Runner up in deze competitie;
En, ja… Mandrie Ligtenberg is nu al voor de 4de keer kampioen op rij!! Via betrouwbare bron hebben we vernomen dat hij met lokaas van Marcel VD Eynde G5 komend jaar zal gaan voor de 5de titel.


Al met al dus een heel geslaagde avond waarbij we in bijzonder onze jubilaris de heer Gouma en ons erelid Hans Veldhuis nogmaals van harte feliciteren.Proficiat!!